ثبت سفارش با پیامک


شما می توانید سفارش خود را با یک پیامک ثبت کنید
کافیست مشخصات زیر را به سامانه پیامکی
09309849861 ارسال نمایید
نام محصول درخواستی و تعداد
شهر و آدرس دقیق
کد پستی (در صورت دارا بودن)
نام گیرنده
جهت هماهنگی برای ارسال با شما تماس می گیریم